Kultur och fritid

Kultur och idrott berikar människor. Därför ska alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån sina önskemål och förutsättningar kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud. För att möta den kraftiga efterfrågan på kulturskolan vill vi införa en ”kulturpeng”, som skulle minska köerna till kulturskolan och ge fler aktörer möjlighet att undervisa. Möjligheten till kulturutövande ska inte bero på föräldrars ekonomi utan vara möjligt för alla.

Huddinge växer snabbt och efterfrågan på hallar och idrottsplaner är stor. Här måste kommunen tänka smart, hushålla med skatteintäkterna och söka samverkan med grannkommunerna så att kommunerna tillsammans kan tillgodose de många behoven.

Här kan du läsa våra idéer för: