En jämlik resursfördelning inom idrotten

Idrott främjar lärande och hälsa. Därför är det självklart att kommunen ska erbjuda möjligheter för alla barn och unga att ta del av ett rikt idrottsutbud. Dock kan kommunen inte ta hela kostnaden för de många specialidrotterna. Vi vill därför stärka samarbetet regionalt för att planera och finansiera fler sporthallar.

Därför vill vi:

  • Rusta upp kommunens tre simhallar till ett bra skick.
  • Utjämna skillnaderna i resursfördelning från pojkars till flickors idrottande.
  • Stödja och verka för en större mångfald av idrotter, så att fler kan ha en meningsfull fritid.
  • Samarbeta regionalt för att kunna finansiera fler sporthallar särskilt för specialidrotterna.