Kulturpeng, bibliotek och scenkonst

Intresset för kulturutövande växer. Då måste kommunen hålla jämna steg och prioritera rätt. Vi vill införa en ”kulturpeng” för att tillgodose att alla som vill ska få undervisning i musik- och kulturskolan. Vi behöver också se över anslagen till teatergrupper och scenskolor, för att möta det stora intresset från våra barn och ungdomar.

Vi ser biblioteken som en viktig del i det offentliga rummet. Där ska det finnas möjlighet till studier, läsning och gemenskap. När bibliotekens personal går hem behöver denna möjlighet inte försvinna. Vi vill därför pröva att hålla meröppet på bibliotek så att fler kan ta del av bibliotekens fantastiska möjligheter, dock utan personal på plats.

Därför vill vi:

  • Införa kundval med en "kulturpeng" inom musik- och kulturskolan så att köerna minskar och fler ungdomar får delta.
  • Satsa på mer scen- och teaterverksamhet för barn och unga.
  • Pröva olika sätt att hålla längre öppettider på biblioteken.
  • Använda biblioteken som mötesplatser där till exempel kommunala tjänstepersoner kan möta invånare.
  • Öka samarbetet mellan biblioteken och föreningar för att öka barns intresse för läsning.
  • Stötta fler amatörutställningar inom till exempel måleri, hantverk och skulptur, för att inspirera och uppmuntra till ett ökat kulturutövande.