Rikt föreningsliv

Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje fungerande demokrati. Det är till exempel viktigt för personlig utveckling, integration och kreativt skapande. Civilsamhället är därför ryggraden i ett öppet samhälle och något vi vill värna i Huddinge. Vi värnar också om idrottsföreningarnas arbete för folkhälsan och att barn och ungdomar får grundlägga goda vanor tidigt.

Därför vill vi:

  • Att skolor och andra kommunala lokaler ska bli enklare att använda för föreningar under tider då verksamheten är stängd.
  • Använda IOP-avtal (ideellt offentligt partnerskap) i ökad utsträckning.
  • Att den subventionerade hyran för ungdomsverksamhet ska höjas från 20 år till 25 år.
  • Förbättra förutsättningarna för utomhusidrott, exempelvis genom att anlägga fler idrottsplaner och att skapa nya motionsstråk.