Ungdomsgårdar

Ungdomsgårdar är viktiga mötesplatser för unga. Där ska det erbjudas möjlighet för en aktiv fritid, studier och samtal. När unga inte söker sig till ungdomsgårdar tror vi att man får göra tvärtom. Erfaren personal och vuxna skapar trygghet, därför tror vi att det behövs fler mobila ungdomsgårdar som kan arbeta där behovet för tillfället är störst. Vi vill också pröva att låta en ideell förening driva en ungdomsgård.

Därför vill vi:

  • Skapa fler mobila ungdomsgårdar, med personal som på ett flexibelt sätt kan arbeta där behovet för tillfället är störst.
  • Ändra målgruppen för våra ungdomsgårdar från 13-19 år till att istället vara uppdelad i två, delvis överlappande delar. Den ena målgruppen ska vara 10-15 år och den andra 15-19 år.
  • Pröva att lägga en ungdomsgård i drift hos en ideell förening.
  • Öka resurserna till tidigt förebyggande insatser. Socialtjänst, skola och ungdomsgårdar ska arbeta mer uppsökande för de familjer som behöver mycket stöd med till exempel skolfrånvaro och kriminalitet. Centerpartiet vill inrätta en särskild fond för att frigöra medel till förebyggande verksamhet som är långsiktigt ekonomiskt lönsam.
  • Att några av ungdomsgårdarna i kommunen ska ha öppet på helgen.