Miljö

Världen, Sverige och Stockholmsregionen står inför en miljöutmaning som vi inte kan vänta med att ta itu med. Vi behöver drastiskt minska användningen av fossila bränslen och material för att bromsa koldioxidutsläppen som leder till temperaturhöjningen i världen.

Vi som bor och lever i Huddinge och Stockholmsregionen påverkas precis som alla andra av de globala klimatförändringarna, men utsläpp och nedskräpning påverkar också vår närmiljö och vår hälsa. Spridning av kemikalier och partiklar liksom nedskräpning och övergödning av Östersjön och sjöarna i vår kommun är några exempel.

Klimat- och miljöarbete är inte något som kan genomföras vid sidan om, i ett separat spår. Det är något som måste finnas med i varje beslut som fattas, inom varje område, varje dag. Huddinge har allt att vinna på att vara en ledare i omställningen till ett hållbart samhälle. Nya produkter, företag och affärsmodeller kommer att behöva utvecklas för att elektrifiera våra transporter, få bort gifter i människors vardag, hålla sjöar och hav rena, uppfinna nya sätt att producera el, för att nämna några exempel. Det är en historisk chans som vi vill att Huddinge ska ta.

Här kan du läsa våra idéer för: