Energianvändning och luft

Alla energislag påverkar miljön på något sätt. I Huddinge har vi kommit långt när det gäller förnybar energianvändning, även om det finns en liten del inom exempelvis fjärrvärmen som består av fossila bränslen.

För oss är den förnybara energin en stor möjlighet som kommunen ska utnyttja ännu mer än idag. Vi vill därför öka mängden solenergi och biobränslen. Som en del av en växande storstadsregion måste Huddinge också förbättra luftkvaliteten för alla som bor här. Vi vill därför motverka tomgångskörning med bil.

Vi är också det parti som har uppmärksammat problem med bristfälliga ventilationskontroller i förskolor och skolor och vi fortsätter att jobba för att alla lokaler ska ha godkända ventilationskontroller.

Därför vill vi:

  • Minska energianvändningen i kommunala fastigheter. Kommunens egna bolag ska vara offensiva i energieffektivisering och andra miljöfrågor.
  • Öka mängden solenergi vid kommunala fastigheter.
  • Av hälsoskäl förbättra inomhusmiljön och ventilationen i kommunens fastigheter, särskilt förskolor och skolor.
  • Sätta upp skyltar som tydliggör förbud mot tomgångskörning. I Huddinge är det tillåtet i maximalt en minut.
  • Underlätta för invånare och företag att investera i solenergi.
  • Att kommunens energi- och klimatrådgivning ska delta i nationella och regionala projekt för att ge invånare och företag råd och stöd kring förnybar energi.
  • Införa egna luftmätningar längs vägarna i kommunen, så att vi får egna uppgifter om luftkvaliteten. Om det kan antas vara effektivt så vill vi införa försök med avgifter för att använda dubbdäck, för att minska halten hälsofarliga partiklar i luften.
  • Arbeta för en privat vindkraftpark i kommunen, i första hand vid Sofielund där ett av länets bästa vindlägen finns.
  • Däcka över kommande Tvärförbindelse Södertörn i Glömsta för att minska mängden farliga partiklar i området och minska buller från trafiken.
  • Öka information och rådgivning i energi- och miljöfrågor till invånare och företag genom att skapa ett lokalt Energicentrum där man kan träffa rådgivare. Företag och forskning bör vara delaktiga i detta.