Kommunens interna miljöarbete

Huddinge är en av landets största kommuner och upphandlar varje år varor och tjänster för många hundra miljoner kronor. Därmed är vi också en av de kommuner som har en stor påverkan på miljön och klimatet. Därför måste vi fortsätta utveckla kommunens interna miljöarbete för att minska vår miljöbelastning.

Därför vill vi:

  • Att kommunen, precis som många privata aktörer redan har gjort, inför ett tydligt miljöcertifieringssystem.
  • Att kommunen utvecklar arbetet med att samordna varutransporterna till verksamheterna, för minskade utsläpp.
  • Öka dialogen med invånare i miljö- och klimatfrågor.
  • Ställa miljökrav i alla upphandlingar där det är relevant och möjligt.