Natur, friluftsliv och närproducerad mat

En fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet beräknas komma från maten. Att minska matsvinnet och köpa mer närproducerad mat kan både minska utsläppen av växthusgaser och ge en sundare livsmedelsproduktion såväl för människor som för djur.

Vår vision är en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunen och att den ska tillagas av kompetent personal i tillagningskök. Vi vill också köpa mer närodlad mat och underlätta för mindre livsmedelsproducenter att leverera mat.

Närheten till naturen är också en av de saker som många av oss som bor i kommunen uppskattar. Därför vill vi fortsätta att öka tillgängligheten till våra grönområden och sjöar. Både 2017 och 2018 fick kommunen pris för att vara både landets bästa naturvårdskommun och landets bästa friluftskommun – detta ska vi fortsätta att vara.

Därför vill vi:

 • Minska matsvinnet i kommunala verksamheter, från omkring 40 gram per barn och dag till 30 gram.
 • Öka andelen närodlad mat, i första hand från Mälardalen och i andra hand från Sverige. Maten som används på förskolor, skolor och äldreboenden i högre utsträckning ska vara närproducerade.
 • Färdigställa Huddingeleden som med markerade leder förbinder alla kommunens naturreservat.
 • Ställa lika höga djurskyddskrav på livsmedel från andra länder som svenska bönder har att leva upp till när de producerar.
 • Införa en måltidspolicy i kommunen som gäller för förskola, skola och äldreomsorg, för att höja kvaliteten på den mat som serveras och för att ställa högre krav på miljö- och djurskydd.
 • Göra det lättare att ta sig till och genom grönområdena, med fler gång- och cykelvägar som ökar tillgängligheten till både parker och naturreservat.
 • Göra parker och naturområden mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.
 • Anlägga hälsoträdgårdar och utegym för rehabilitering och rekreation.
 • Utveckla Sundby gård för konferens med logi, rekreation och turism.
 • Skapa förutsättningar för kommunens arrendejordbruk så de gynnar biologisk mångfald, friluftsliv och lokal matproduktion.
 • Starta ”Smaka på Huddinge”, en vecka där invånare och kockar möts kring lokalproducerad mat och den offentliga måltiden i kommunal verksamhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.