Trygghet

Endast 65 procent av oss som bor i Huddinge upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid, även om antalet anmälda brott snarast minskar. Huddinge har också problem med kriminella gäng som lyckas rekrytera ungdomar i vår kommun.

Vi måste göra allt för att alla invånare ska känna tryggheten och kunna gå hem själv på kvällen. Våra barn ska kunna röra sig både på raster och på fritiden. Våra sociala kontaktnät är viktiga, liksom att människor i allmänhet vågar lita på varandra. Både enskilda och samhället tjänar på att vi tidigt ger stöd till de barn som behöver det.

Här kan du läsa våra idéer för:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.