Ett trivsamt Huddinge

Alltför lite fokus har hittills riktats mot våra fysiska utemiljöer. Det har lett till att vi i Huddinge till exempel har skadegörelse på skolor som ligger avsides och även otrygga platser som ökar kriminaliteten. För att skapa trivsamma platser kan det till exempel krävas bättre belysning, fler butiker, fler människor som rör sig och ett bra samarbete mellan olika fastighetsägare.

Genom att jobba offensivt med de här frågorna vill vi få fler Huddingebor att vistas ute, vilket kommer att stärka den sociala kontrollen.

Därför vill vi:

  • Införa kommunala områdesvärdar i exempelvis Flemingsberg, Vårby och Skogås som stärker tryggheten genom att bland annat skapa relationer till ungdomar i området. De ska minst ha samma befogenheter som ordningsvakter och samarbeta med bland annat lokala föreningslivet.
  • Ha mer och bättre belysning i offentlig miljö som ökar trygghet och trivsel.
  • Skapa lokala partnerskap för trygghet där kommunen och fastighetsägare samarbetar och gemensamt finansierar insatser för attraktiva utemiljöer.
  • Utveckla arbetet mot nedskräpning och skadegörelse genom en bättre funktion för felanmälan, med bland annat bättre återkoppling.
  • Ta fram kommunala riktlinjer för kamerabevakning. Vi har under 2017 tagit initiativ till detta. Kamerabevakning ska finnas där otryggheten eller säkerhetsproblemen är stor/a.
  • Införa fria trådlösa nätverk i våra centrumområden och centrala parker.
  • Utöka grannsamverkan till fler bostadsområden, tillsammans med grannar och polisen.
  • Ge fler ungdomar sommarjobb och feriepraktik, det gör att de får möjlighet att senare få jobb och de fräschar samtidigt upp sitt eget bostadsområde.
  • Öka antalet nattvandrargrupper som har kunskap om hur man bemöter unga.