Polissamarbete och arbetet mot organiserad brottslighet

Att arbeta mot den organiserade brottsligheten är en stor utmaning och det är förstås inte bara kommunens ansvar. Kommunen är dock en av flera viktiga aktörer i det förebyggande arbetet. Vi vill säkerställa att kommunen kan ta sitt ansvar att vara med och leda samordningen med polisen och det övriga rättsväsendet. Ingen myndighet klarar denna utmaning ensam, därför måste vi samverka.

Därför vill vi:

  • Att kommunen i samarbete med polisen och eventuellt andra kommuner ska underlätta avhopp från gatugängen och ge stöd till unga som vill lämna den kriminella miljön.
  • Att Polisen ska ägna mer tid åt förebyggande arbete med ungdomar på gator och torg. Antalet områdespoliser behöver öka.
  • Utveckla arbetet med sociala insatsgrupper, där polisen och socialtjänsten koncentrerar sig på de ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet.
  • Skapa en lokalt närvarande polis i hela kommunen. Samarbetet mellan polisen och kommunen behöver utvecklas.
  • Ställa krav i kommunala upphandlingar som minskar risken för organiserad brottslighet, till exempel illegal arbetskraft.
  • När det är möjligt vill vi införa en kommunpolis i kommunal regi med ansvar för exempelvis ordningsstörningar och trafik.