Trygghet i kollektivtrafiken

Som resenär ska du alltid känna dig trygg i kollektivtrafiken. Tyvärr är det inte så idag. Nästan varannan kvinna och lite mer än en fjärdedel av alla män känner sig otrygga när de åker tunnelbana eller pendeltåg på natten. Ingen ska utsättas för brott i kollektivtrafiken.

Men även om inget händer är redan den upplevda otryggheten ett stort problem. Det begränsar människors frihet. Ett sätt att öka tryggheten är att bygga om den fysiska miljön på våra stationer. Det är en fråga som vi vill jobba med såväl i kommunen som i landstinget.

Därför vill vi:

  • Påverka landstinget att åtgärda de mest otrygga stationerna inom kollektivtrafiken genom ombyggnationer och kamerabevakning.
  • Öka utbudet av butiker där många resenärer åker med kollektivtrafiken.
  • Påverka landstinget att anställa trygghetsvärdar i kollektivtrafiken och om möjligt införa billigare hyra för nattöppna affärer på stationer.
  • Rusta upp vägar och öka trafiksäkerheten våra befintliga bostadsområden, i första hand på bussgator.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.