Utbildning

Det ska finnas en skola för alla. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Dessutom leder en ökad konkurrens till att kvaliteten överlag höjs i skolan. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare. Möjligheten att välja ska finnas med genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka elevens makt över sin egen skolgång.

Kommunen ska säkra en god utbildning för alla våra invånare. Unga måste få det stöd och de utmaningar som de behöver. Det måste finnas utbildningsalternativ för alla från förskola till vuxenutbildning. För att varje barn ska få både det stöd och de utmaningar som motiverar och leder till goda resultat krävs att lärarna och rektorerna får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Här kan du läsa våra idéer för: