Alla barn har rätt till stöd

Barn och elever som inte får rätt stöd i tid riskerar att hamna utanför eller tappa intresset för skolan. Det har inte samhället råd med. Trots detta så händer det att skolan och samhället misslyckas att ge detta stöd, vilket kan sluta med kriminalitet och utanförskap.

I vår vision av Huddinges skolor så finns speciallärare tillgängliga för alla skolor och de jobbar nära klassrummen. Varje barn får det stöd och de utmaningar som de behöver för att utvecklas och motiveras. Redan i förskolan måste vi uppmärksamma och hantera eventuella särskilda behov hos barnen.

Därför vill vi:

  • Att speciallärare och specialpedagoger ska jobba närmare klassrummen så att alla elever kan få det stöd och de utmaningar som de behöver.
  • Dokumentera förskolebarnens behov har av stöd, både enskilt och för familjen som helhet. Riskfaktorer för framtida kriminalitet kan identifieras tidigt.
  • Alla lärare ges förutsättningar och kompetens för att arbeta med barn med särskilda behov.
  • Att alla barn med funktionsvariationer ska få en skolcoach som hjälper barnet och dess föräldrar att hålla samman alla insatser runt barnet.
  • Att barn med funktionsvariationer enklare ska ha tillgång till fritidsaktiviteter med ett utvecklande innehåll.
  • Stödja de särbegåvade inom skolan så att även de får stimulans och utvecklas.
  • Ge alla elever en likvärdig utbildning och samma förutsättningar att lyckas. Vi vill ge elever samma stöd som gäller i andra kommuner för att underlätta för de som vill välja en skola i en annan kommun. Det gäller exempelvis så kallade tilläggsbelopp.