En trygg och hälsosam skola

För att alla barn ska orka och komma till sin rätt under skoldagen så behövs rätt stöd, bra lokaler och kompetenta lärare. Vi måste kunna garantera en trygg skoldag och att stödfunktioner finns tillgängliga för eleverna. För att uppnå det ska vi ha inspirerande skolgårdar och säkra gång- och cykelvägar till skolan.

Vi vet att maten är en viktig del av elevens vardag. Vi vill flytta ansvaret för maten från rektorer och förskolechefer till en ny målorganisation, ha tillagningskök på alla skolor och utbilda matpersonalen. Då får vi hög kvalitet på skolmaten och skolledarna kan fokusera på en trygg och utvecklande skola.

Därför vill vi:

 • Förbättra elevernas tillgång till elevhälsan.
 • Att alla grundskolor organiserar rastaktiviteter för att öka trivsel och kamratskap. Skolans vuxna ska vara delaktiga under rasterna och inga barn får lämnas utanför och riskerar att drabbas av mobbing.
 • Ha en hög kvalitet på maten som serveras i kommunens verksamheter genom satsningar på kompetens och tillagningskök.
 • Fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i förskola och skola. Centerpartiet har arbetat för att skapa en heltäckande kemikalieplan för att få bort farliga kemikalier, som nu behöver tillämpas av alla skolor.
 • Skärpa arbetet för trygghet i skolorna, till exempel genom att varje skola har en trygghetsansvarig som leder arbetet för trygghet och likabehandling.
 • Ha uppsökande verksamhet för hemmasittare som inte närvarar i skolan.
 • Utveckla arbetet för att hantera incidenter som är kopplade till heder. Elever behöver ges ett professionellt stöd när de utsätts för hedersförtryck.
 • Satsa på att göra barnens väg till och från skolan säkrare så att fler kan gå och cykla.
 • Införa en måltidspolicy i kommunen som gäller för förskola, skola och äldreomsorg, för att höja kvaliteten på den mat som serveras och för att ställa högre krav på miljö- och djurskydd.
 • Bevara skolnära skogsområden som är viktiga för barnens lek och lärande.
 • Garantera en bra inomhusmiljö och ren luft på kommunala förskolor och skolor.