Grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Skolresultaten pekar i rätt riktning, och vi är stolta över att ha prioriterat mer resurser till skolan. Samtidigt finns stora skillnader inom och mellan skolor, varför de genomsnittliga resultaten inte alltid ger en tydlig bild. Bristande studiero i klassrummen och brist på aktiviteter på rasterna är några av problemen.

Vi vill stärka det pedagogiska ledarskapet i skolan och säkerställa lärares förutsättningar att ge både det stöd och de utmaningar som våra unga behöver. Lärare ska kunna utvecklas och göra karriär, och skolledningen måste ges utrymme att fokusera på pedagogiken.

Därför vill vi:

 • Att kommunen aktivt arbetar för att fristående aktörer ska starta upp förskolor och skolor i kommunen.
 • Lyfta de mest utsatta skolorna genom att ge mer resurser till skolor med lägre skolresultat.
 • Utveckla ledarskapet genom att flytta makten närmare de som bäst känner elevernas behov, alltså skolledare och lärare. Rektorer ska få möjlighet att ta ett stort ansvar med befogenhet över sin egen budget.
 • Etablera en ny fristående gymnasieskola i Flemingsberg.
 • Öka takten ytterligare i byggandet av nya skolor för att möta den stora efterfrågan.
 • Öka elevernas valfrihet inom vuxenutbildningen genom att skapa fritt val inom en gemensam vuxenutbildningsregion i länet.
 • Förbättra studie- och yrkesvägledning på gymnasie- och grundskola.
 • Erbjuda läxhjälp vid alla skolor.
 • Prioritera skolans pedagogiska uppdrag genom att lyfta bort måltider och städning från rektorns ansvar. Dessa läggs i en särskild organisation och frigör tid för skolledning och lärare.
 • Att alla kommunala skolor i kommunen ska satsa på entreprenörskap och IT-användning i skolan.
 • Göra en översyn av digitala kurser för att skolorna exempelvis kan jobba med att spela in undervisningen och med E-kurser i arbetsmarknadskunskap.
 • Att kommunen ska satsa på individuell lärlingsutbildning i samverkan med företag.
 • Utveckla fler utbildningar inom yrkeshögskola och svenska för invandrare.
 • Ge fler elever möjlighet att delta i Ung Företagsamhet och liknande verksamheter.
 • Fortsätta erbjuda ungdomar sommarjobb eller feriepraktikplatser, särskilt inom modellen Unga för orten i samarbete med fastighetsägare.
 • Att Huddinge ska bli södertörnskommunernas främsta leverantör av yrkeshögskoleutbildningar och yrkesutbildningar.