Högre utbildning i kommunen

Högre utbildning är viktigt för att Huddinge ska ligga i framkant för företagande och jobb. Det finns numera ett flertal lärosäten etablerade här. Flemingsberg växer alltmer fram som ett kluster för högre utbildning på Södertörn. För att kunna erbjuda så många studenter som möjligt en bra utbildning vill vi att Campus Flemingsberg utvecklas och att vi bygger fler studentlägenheter.

Därför vill vi:

  • Utveckla Campus Flemingsberg där studenter från alla lärosäten kan träffa företag och utveckla innovationer. Etablerade företag ska där kunna skapa kontakter och erbjuda unga en väg in.
  • Utveckla Södertörns högskola till universitet.
  • Fördubbla antalet studentlägenheter fram till 2022 (2017 var det omkring 1500).
  • Att Huddinge ska bli södertörnskommunernas främsta leverantör av yrkeshögskoleutbildningar.