Våra politiker i Huddinge kommun

Centerpartiet i Huddinge är en del av den styrande koalitionen i Huddinge kommun. Vi representerar Huddingeborna i fullmäktige, nämnder, styrelser och utskott. Här är våra politiker: