Bengt Sundbaum

Personbild


Produktionsledare och egenföretagare 61 år och bor i Skogås. Ledamot i Trygghets- och delaktighetsberedningen.


Bengt har också uppdrag för Centerpartiet i Huddinge pastorat, han är ledamot i kyrkogårdsutskottet och erstättare i församlingsrådet till Huddinge församling.

Bengt är kandidat för Centerpartiet i kyrkovalet, 6-19 september 2021. Jag är Skogåsbo sedan 35 år. Jag har genom mina 3 barn, följt utvecklingen inom skola, barnomsorg, fritidsverksamhet, kyrkan och idrott och sett hur Huddinge vuxit som Kommun. Sedan 17 år arbetar jag inom Kriminalvården. För mig är trygghetsfrågor viktiga. Jag värnar även för natur och miljö samt biologisk mångfald. Jag är yrkesbiodlare och egenföretagare inom biodling. Det som driver mitt politiska engagemang är att kunna vara med och påverka. Om jag genom dig kan vara med och påverka så att Huddinge blir en bättre kommun att leva i, så är det som är mitt politiska uppdrag

Kontakta Bengt Sundbaum

Kontakta Bengt

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.