Didrik von Seth


Egenföretagare, 63 år och bor i Stuvsta. Är idag ledamot i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och suppleant i det kommunala bolaget SRV Återvinning AB.

Jag är sedan 30 år Stuvstabo och har under denna tid sett hur Huddinge utvecklats och vuxit. Jag har lång erfarenhet från ledande befattningar inom resenäringen och e-handel. Sedan länge är jag engagerad för barns rättigheter inom ECPAT och Friends. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att bland annat se till att alla barn i skolan får den goda start i livet de har rätt till.