Johan Alexandersson


Projektledare, 47 år och bor i Trångsund. Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

Jag ställer upp i kommunvalet för första gången och vill bland annat bidra till att effektivisera den kommunala organisationen. Jag har ett stort engagemang i kultur- och fritidsfrågor. För mig är det viktigt att det finns aktiviteter nära till hands för både unga och äldre samt att det är en balans i resursfördelningen mellan könen. Kommunen behöver fler fotbollsplaner men också ett bredare utbud inom teater och musik.