Lars Berkesten


Ingenjör, 82 år och bor i Skogås.

Pensionär, boende i Skogås. Jag vill driva frågan om en bättre äldreomsorg, genom att låta äldre få fler valmöjligheter och valfrihet. Jag tycker också trygghetsfrågan är viktig, där jag vill se en närvarande polis i hela kommunen. Hemma i Skogås ser jag gärna att vi bygger en bro över Drevviken så att det blir enklare att ta sig till Tyresö med cykel.