Lars-Göran Sander


Miljöföretagare, 57 år och bor i Segeltorp. Är idag ersättare i kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande i det kommunala bolaget Huddinge samhällsfastigheter (HUSF).

Segeltorpsbo sedan 1990. Uppskattar vår gröna kommun med även närhet till både hav och storstad. Gillar att fiska, vara ute med båten och att orientera i skogarna runt Gömmaren. Jobbar som egenföretagare med bla energirådgivning, sakkunnig i ventilation samt företagsutveckling.

Jag brinner för ett hållbart och tryggt samhälle där vi har företag, boende och natur i en härlig och hållbar symbios. Med min bakgrund inom miljövård samt företagsutveckling är Centerpartiet mitt självklara val. Här har jag haft möjligheten att påverka att vi utvecklar vårt samhälle hållbart samt att vi har nöjda invånare. Under åren har jag bla gått på djupet gällande en sund inomhusmiljö, rätt ventilation i balans med miljöbelastningen (energiförbrukningen) vilket jag har gjort i det kommunala Huge bostäder AB (2015-2018) och nu i Huddinga Samhällsfastigheter AB(2019- )

Målet är att använda våra skattepengar effektivt, säkerställa hälsosamma miljöer och lokaler, och stärka hållbarhetsarbetet.