Lisa Alexandersson


Publisher, 46 år och bor i Trångsund. Sitter i Huddinges näringslivsberedning. Ordförande för Centerpartiet i Huddinge.

Jag vill att Huddinge ska vara en kommun att trivas i - som ung, som förälder och som äldre. Efter mer än 10 år i kommunen uppskattar jag gemenskapen med grannar och närheten till naturen. Jag skulle trivas ännu bättre om jag såg att alla elever får förutsättningar att lyckas i skolan, om underhållet av våra gator och parker fungerade och om jag kunde lita på kollektivtrafiken.

Kontakta Lisa Alexandersson

Kontakta Lisa

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....