Aphrams hörna #1 2018

Aphrams hörna är en kort krönika som publiceras 4-5 gånger per i vår tidning Järfällabladet. Nu kan du läsa den senaste här nedanför.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nummer #1 2018

 

Hållbara förskolor i Järfälla

I takt med att Järfälla växer är det nödvändigt att kommunen fastställer riktlinjer som ska vara grunden för ett hållbart byggande. Järfällas nybyggnationer ska hålla måttet.

Bland annat tar Järfälla kommun fram en vattenplan som säkerställer en hållbar planering för att t.ex. undvika byggnation i översvämningshotade områden. Vi har även tagit fram utmärkta dokument som t.ex. konceptförskola och lekvärdesfaktor för att säkerställa barnvänliga miljöer.

Vid planeringen av nybyggnation så har tyvärr vissa förskolegårdar blivit alltför små trots de ovannämnda dokumenten. Detta måste undvikas i fortsättningen. Centerpartiet vill att vi ska anstränga oss ännu mer för att säkerställa hållbara miljöer för våra barn.

Bullernivåerna vid förskolorna bör hållas väl under de fastslagna maximinivåerna och vi ska samtidigt prioritera större efterlevnad av våra styrande dokument såsom konceptförskola, lekvärdesfaktor och Boverketsriktinjer.

Aphram Melki är Centerpartiets gruppledare och kommunalråd i Järfälla, med ansvar för integr­ation och mottagande, samt ordförande i Miljö- & bygglovsnämnden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nummer #2 2018


Vi behöver våra grönområden

Naturen och miljön tas ofta förgiven. Den finns alltid där sommar som vinter. Skog-, djur- och växtliv är grundbulten för liv på vår planet.

Vår uppgift är att förvalta jorden till nästkommande generationer. Det är vårt ansvar att se till att
Järfälla blir hållbart för alla: idag och imorgon. Därför satsar vi i Centerpartiet på att det ska bli enklare och billigare att leva klimatsmart. Numera kan alla Järfällabor avgiftsfritt ansöka om bygglov för solceller. Samtidigt har solcellsindustrin blivit allt större och viktigare i vår kommun. Det är en positiv utveckling vi är stolta över.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Centerpartiets arbete att bevara Fastebol- och Vårbergaskogen. Järfällas naturområden är guldkorn som gläder många och ska få göra även i framtiden. Därför behövs en fortsatt C-märkt politik för Järfälla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nummer #3 2018


Längtan efter integration måste bli mer än en dröm

Järfälla är fantastiskt, men vi kan aldrig blunda för de stundande utmaningarna i form av otrygghet och segregation i våra utsatta områden.

Jag är säker på att vi kan vända den negativa utvecklingen, men det kräver att vi tar krafttag som skapar förändring på riktigt. Vi måste gå till botten med segregationen och bemöta den från alla håll och kanter. Det är allvar nu och det kan inte vänta.

Jag är övertygad att människor som kommer hit vill skapa sig ett drägligt liv och här måste samhället möjliggöra för jobb och inkludering. Utan jobb och egenförsörjning finns få incitament till att integreras och bli en del av samhället.

Vi som samhälle har ett ansvar att skapa möjligheter för nyanlända att ta ansvar för sig själva och stå på egna ben. Ytterligare bidrag hjälper inte människor som kan och vill jobba. Ge nyanlända möjlighet att läsa SFI från dag ett. Gör SFI obligatorisk under föräldraledigheten hos nyanlända. Erbjud utbildning i jämställdhet och demokrati. Bygg om de utsatta områden för att minska segregationen. Låt Järfällas skolelever mötas oavsett om de bor i villa eller hyresrätt. Skapa fler möjligheter till enkla jobb. Det är så vi för integrationen framåt i Järfälla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.