Kyrkovalet 2021

FÖR EN LJUSARE FRAMTID

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet fick två mandat i kyrkovalet den 19 september 2021. Stort grattis till Mikael Rörseth och Margareta Sjöström som nu tar plats för Centerpartiet i Järfälla församlings kyrkofullmäktige!

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en levande folkkyrka med många kanaler ut till Järfällaborna. Kyrkan och dess inkluderande verksamheter så som gudstjänster, musik och arbete med bl.a. barn, ungdomar, vuxna och äldre spelar en viktig roll i vårt civilsamhälle, för vår gemensakap, vår historia och vår kulturella identitet. Därför måste den värnas.

Centerpartiet Järfälla vill också att Svenska kyrkan även i fortsättningen ska vara en föregångare i arbetet för att skapa en hållbar miljö där gröna alternativ alltid prioriteras. Vi värnar också betydelsen av våra kyrkorum, vår begravningsplats och andra platser för att finna lugn och ro mitt i vårt brusande liv.

Centerpartiet Järfälla kommer under mandatperioden 2022-2021 verka för:

  • En öppen och demokratisk folkkyrka där alla känner sig välkmna och sedda.
  • Alla människors lika värde oavsett kön, funktionsvarianter, sexuell läggning, boende-, etnisk- eller socialbakgrund.
  • Att slå vakt om de kyrkobyggnader och andra lokaler inklusive inventarier, som församlingen har idag.
  • Bruka och inte förbruka jordens resurser genom att verka för en hållbar miljö och sträva efter gröna alternativ.
  • Ge människor ljus och hopp i en mörk tid och en mörk värld.

 

Läs mer om Järfälla församling på Svenska kyrkans hemsida.

Vill du se resultatet för kyrkovalet i Järfälla 2021? Klicka här.

 

Läs mer om våra representanter nedan!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.