C: Vi vill se en app för att underlätta integrationen

En app som kan snabba på integrationen

I Järfälla tidning nummer 42, 22 oktober - 28 oktober berättar vår gruppledare Aphram Melki om en app som ska snabba på integrationen. Denna app har tre funktioner, en där du lär dig lagar och regler på ditt språk, en som är direkt kopplad till arbetsförmedlingenss jobbsökning och som är samhällsinformationen i stort.