enklare för nyanlända att få jobb med ny app

En ny app som riktar sig till nyanlända Järfällabor

I Järfälla tidning, nr 51, 24 dec - 30 dec berättas det om att det ska bli enklare för nyanlända att få jobb med en ny app. Bland informationen som finns att hämta i appen är lediga jobb, lagar och regler, samhällsinformation och kurser i hur man startar eget företag.

- Det är ett pilotprojekt och vi är första kommun som tecknar det här avtalet om ett digitalt verktyg för integration. Den här appen kan du använda när du vill och få information på enkel svenska och på modersmålet, säger Aphram Melki (C), kommunalråd med ansvar för integration och mottagande.
Varje användare kan skapa en individuell profil och välja mellan svenska, arabiska, persiska, spanska, somaliska, engelska och tigrinja.

- Du behöver inte heller kunna läsa och skriva för att tillgodogöra dig informationen, det ska också gå att tala in på olika språk och få att information uppläst, säger Aphram Melki.