Toppkandidater 2022

KRYSSA

1. Aphram Melki, 63 år, Riksdagsledamot
Sverige och Järfälla har två stora utmaningar nämligen klimatet och trygghet kopplat till integrationen. Jag vill fortsätta jobba med dessa frågor för att dels bryta bostadssegregationen och omvandla de utsatta områdena till trygga boendemiljöer senast 2030. Jag vill också arbeta för att minska våra klimatavtryck genom att bygga mer klimatsmart genom ökad användning av t.ex.träbyggnader och minska våra koldioxidutsläpp kopplat till våra resor genom att erbjuda medborgarna en klimatsmart mobilitet.

2. Maria Lillieroth, 54 år, Organisationsjurist
Förbundsjurist med fokus på vård, omsorg, inkludering och tillgänglighet. Sitter själv i rullstol och förstår vikten av en jämlik vård och omsorg. Oavsett sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning ska vi kunna räkna med att blir medräknade. Det kan gälla att ha ett sjukhus nära och snabbt nåbart då vi blir akut sjuka. Det kan vara tryggheten i att ha en hemtjänst som bemöter oss väl och lyssnar på våra unika behov. Det handlar om trygghet, valfrihet och kvalitet för dig i livets alla skeden. Det handlar om en ökad tillgänglighet och inkludering. Ett Järfälla som är nåbart, nära och som ser och välkomnar var och en av oss!

3. Tony Haddad, 43 år, Kommunalråd
Nu är det dags att kliva fram och ställa om till framtidens samhälle. För att utveckla vår kommun och hantera de utmaningar vi kommer ställas inför krävs det ett modernt företagande. Vi behöver se till att klara energi-, klimat- och miljöfrågorna - att gå från låsningar till lösningar. Vi måste se till att förutsättningarna finns för att de företag som kan bidra till denna utveckling kan starta och växa. Det som byggs i Järfälla måste vara klimat- och miljösmart med lösningar för att producera och lagra energi. Jag vill se nya företag som kan vara med att bidra till och skapa förtjänst av att trygga elförsörjningen och rädda både miljö och klimat för vårt framtida samhälle.

4. Mona Safa, 36 år, Lärare/författare
Skolan måste bli bättre. För elevernas och lärarnas skull. Vi behöver se till att det i skolans verksamhet finns de resurser som krävs för att ge våra barn den framtid som de förtjänar. Jag vill se
en stärkt och utbyggd elevhälsa som tidigt kan upptäcka barn som mår dåligt och riskerar att inte
nå godkända studieresultat. Det behövs en bättre samverkan mellan skolhälsovården, barnavården,
barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen för att utsatta
barn och unga ska få rätt vård och stöd. Elevhälsan måste bli bättre på att upptäcka och hjälpa
de elever som mår dåligt.

5. Pamela Salazar, 52 år, Biträdande kommunalråd
Mitt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma grundförutsättningar.
Jag vill se ett jämställt samhälle byggt på demokrati, där jämlikhet värnas och alla, oavsett
könstillhörighet eller könsidentitet, har samma förutsättningar att förverkliga sig själva och sina
livsmål. Därför måste vi bryta ned det strukturella förtrycket som råder i samhället. Ingen ska
utsättas för hedersnormer. Kvinnors ekonomiska frihet måste stärkas, det gäller framförallt för
kvinnor som bor i utsatta områden. Järfälla ska vara en kommun som står upp för alla människors
rätt till sina egna personliga val. Varje människa ska äga makten över sitt eget liv.

6. Margareta Sjöström, 78 år , Senior, ekonom
7. Claudia Melki, 29 år, Socialsekreterare
8. Tobias Cronsell, 46 år, Lärare retorik, historia
9. Monir Shenouda, 57 år, Bussförare
10. Mikael Rörseth, 53 år, Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.