Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Utveckla stadsdelarna

Utveckla stadsdelarna

 

Vi vill stärka öns stadsdelar för att:

  • Skapa trivsammare miljöer med mer småstadskänsla.
  • Förbättra närservicen genom bättre möjligheter för lokalt företagande.
  • Stärka förutsättningarna för idrotten på hela ön.

Centerpartiet vill utveckla stadsdelarna så de blir bättre för Lidingöborna. Det har under mandatperioden varit ett genomgående tema att planprocesserna för utveckling av stadsdelarna gått i stå. Centerpartiet arbetar för ett nytt ledarskap för levande stadsdelar med småstadskänsla på ön.

Planprocesserna har exempelvis gått i stå i utvecklingen av Högsätra, Lojo, Björnbo och Larsberg. I Lojo har det varit pågående planarbete sedan 2012 där bostadsrättsföreningen velat utveckla sedan 2008. I Björnbo har man start-PM från 2015 men måste nu ta ett omtag. I Larsberg finns start-PM för Fyrtornet 5 från 2014 där det inte händer något. Ett annat exempel är givetvis turerna kring utvecklingen av Lidingö Centrum.

Att planprocesserna går i stå och ändras gång på gång kostar pengar och tid både för staden och fastighetsägarna. Dessutom får vi inte den utvecklingen av Lidingö vi eftersträvar. Utvecklingen i Högsätra, Lojo, Larsberg och Centrum skulle kunna stärka Lidingös småstadskänsla om de genomfördes på rätt sätt. Med stärkt närservice, bättre förutsättningar för föreningslivet och tryggare miljöer exempelvis. Det finns flera lokala handlare som vill utveckla sin verksamhet men som idag inte kan på grund av planprocesserna.

Vi vill skapa förutsättningar för idrotten att utvecklas på ön. Då behövs planer som tillåter det, till exempel i Högsätra. Idrottsföreningarna som verkar i Högsätra har skriande behov av fler idrottsytor. Gymnastiken har lång kö och behöver större utrymme. Tältet över isrinken har tillfälligt bygglov till 2020 och om ingen ny hall finns på plats väntar akut brist av isyta för hockey och konståkning.

Vi ser potential för förbättringar för boende till exempel i Rudboda och Käppala där handlarna är intresserade av att kunna utveckla sin verksamhet, där stadens bolag har fastigheter som bör utvecklas och där mycket kan göras för att skapa en trivsammare småstadsmiljö med bättre tillgång till närservice. För att stadsdelarna ska utvecklas med förbättringar för Lidingöborna behövs ett nytt ledarskap som Centerpartiet vill ta.