Askrike - Rudboda - Elfvik

Vi är det lokala partiet i din stadsdel!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Askrike, Rudboda eller Elfvik? Skriv till våra kontaktpersoner!

sol-has-bg sol-light-text

Dina kontaktpersoner i Askrike/Rudboda/Elfvik


RUDBODA - ELFVIK - ASKRIKE

Helene Strömqvist
Mejla Helene