Brevik

Vi är det lokala partiet i din stadsdel!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Brevik? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

BREVIK – Från sommarort till stadsdel

Breviks-Blocket på 1920-talet. Foto: Vykort

 

Brevik har anor som lantbruksbygd från tidigt 1300-tal. På 1500-talet uppförde släkten Banér en större byggnad som blev herresäte för alla Lidingös gårdar. I slutet av 1700-talet sålde Banér gårdarna på Lidingö och en ny herrgårdsbyggnad till Breviks gård uppfördes i början av 1800-talet. 1879 brann herrgårdshuset ner men återuppbyggdes igen.

År 1906 började Lidingö villastäder uppföras av olika tomtbolag och Breviks gård, Käppala och Gåshaga såldes till finansmannen/kaptenen Allan Abenius. Därefter styckades marken upp för att anlägga en villastad. Breviks herrgårdsbyggnad blev kvar till 1987, då den revs för att ge plats åt nuvarande Breviks centrum.

År 1907 bildades Villaaktiebolaget Lidingö-Brevik och 1908 hade 350 tomter styckats av. Tre år senare hade 50 villor byggts och 25 var i uppförande.

Brevik blev 1914 ändstation för Södra Lidingöbanan vilket öppnade för trafik till stadsdelen. Året efter byggdes bostadshuset ”Breviks-Blocket” och Breviks kyrka byggdes 1937 på områdets högsta plats. Den senare bebyggelsen kring centrum uppfördes på 1990-talet. Breviks folkmängd är ca 3500 personer.


Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.