Centrum-Hersby

Vi är det lokala partiet i din stadsdel!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Hersby eller i centrum? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Dina kontaktpersoner i HERSBY-Centrum

Emanuel Örtengren
Mejla Emanuel

Ann-Kristin Hånnberg
Mejla Ann-Kristin

Hersby - Centrum: med anor från 1400-talet

Matbutiken Samköp, Stockholmsvägen 57 sett från Vasavägen 4. Foto: Sten Schüssler 1975

 

Stadsdelen Hersby sträcker sig från Kyrkviken till Lidingöbron inklusive hela Lidingö centrum. I stadsdelen bor ca 4 300 invånare. Bebyggelsen består till stor del av äldre villor, samt flerfamiljsbostäder i centrum och Torsvik. Namnet Hersby härstammar från Hersby gård, ett lantbruk med anor från 1400-talet med en herrgård från 1854.

Entreprenören Hjalmar Arwin köpte 1904–1905 områdena Hersby, Bo, Litselgärdet, Vattängen, Koltorpet, Rudboda och Hustegaholm av fyra separata ägare varav en av dessa var dödsboet efter Hersby Aktiebolag. Priset var 565 000 kr och arealen var 25% av hela Lidingö.

Den 23 mars 1906 sålde Arwin marken (utom Hustegaholm) till det nystartade bolaget AB Lidingö Villastad där han själv var VD. Detta var inledningen till det moderna Lidingö som till största del finns kvar än idag.

Med god hjälp av duktiga medarbetare byggde villabolaget under ett par decennier hundratals villor i Hersby samt ett antal större byggnader i centrum.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.