Gåshaga-Käppala

Vi är det lokala partiet i din stadsdel!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Gåshaga? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Dina kontaktpersoner i Gåshaga

Britt-Marie Lindblad
Mejla Britt-Marie

GÅSHAGA – Från industri till bostäder

Flygfoto över Gåshagavarvet och Rasta-Cisterna, till vänster Svenska Shell.Foto: Oscar Bladh AB 1958-12-04

I början av 1900-talet var Ekholmsnäsvägen enda förbindelsen till Gåshaga. Vägen slutade vid Gåshaga gård med anor från 1700-talet. Stora delar av marken i Gåshaga ägdes av fastighetsbolaget Lidingö-Brevik som på 1910-talet fick ekonomiska problem och sålde därför mark till olika företag. Bland de första företag som flyttade till Gåshaga var Ljungströms Ångturbiner och Olaus Olssons kolimport samt ett par varv.

Genom företagens etablering byggde de 1917 en gruppbebyggelse utefter Södra Kungsvägen vilka finns kvar i restaurerat skick. I övrigt var det få bostäder i Gåshaga vid denna tid.

Mellan 1910–1920 etablerades mer än 10 företag i Gåshaga. Utöver de tidigare nämnda fanns flera varv, verksamhet inom dykeri, bogsering, sågverk och en acetonfabrik. I början av 1920-talet köpte Svensk-Engelska Mineraloljeaktiebolaget (sedermera Svenska Shell) markområdet Rasta för att bygga en oljedepå i Gåshaga och 1939 etablerades oljelagringsbolaget Cisterna.

I juni 1997 fick lidingöborna ta ställning till en fördjupad översiktsplan för Gåshaga-området. Planen innehöll 350 lägenheter och 165 småhus. Byggnation av bostäderna påbörjades år 2000 och avslutades 2007.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.