Högberga

Vi är det lokala partiet i din stadsdel!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Högberga? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Bertil Persson
Mejla Bertil

Högberga - Magnifika utsikter och historiskt bageri

Till vänster: Villa Högberga på Höguddens topp. Foto: 1980-tal. Till höger: Bagare Åke Dahlqvist i Högberga bageri – Södra Kungsvägen/Seglarvägen. 1960-talet

Till vänster: Villa Högberga på Höguddens topp. Foto: 1980-tal. Till höger: Bagare Åke Dahlqvist i Högberga bageri – Södra Kungsvägen/Seglarvägen. 1960-talet


Från Högbergas höga läge faller landskapet brant ner mot den betydligt glesare bebyggelsen i Mölna i väster. Förutom alla varierande villor från 1910-talet i Högberga bör nämnas Villa Högberga, Villa Roskull och några tidiga radhusområden.

Både Villa Roskull och Villa Högberga uppfördes 1909–1911 som privatbostäder. Byggnaderna är i nationalromantisk stil med fasader i mörkrött tegel. Husen ligger högt på Höguddens topp med magnifik utsikt över farleden.

Under 1961–1963 byggdes ett unikt radhusområde med adress Utsiktsvägen i västra Högberga. De drygt 50 radhusen i grått puts och lågt sluttande tak togs fram i ett kreativt samarbete mellan flera kända arkitekter.

På Tallrisstigen ligger ett U-format radhusområde. Radhusen var ganska små med en mindre tomt som uppfördes 1947. Arkitekt John Åkerlund från Brevik ritade husen. Han ritade också Breviks kyrka.

I samband med att Södra Lidingöbanan byggdes ut 1914 anlades Högberga station. Högberga bageri var vida känt på Lidingö för sina erkänt goda bakverk i mitten av 1900-talet.

 

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se