Näset-Bo

Vi är det lokala partiet i din stadsdel! På Näset arbetar vi bland annat emot ordningsstörningar som pågår och för en bättre parkeringssituation.

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor på Näset? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Dina kontaktpersoner på Näset-Bo

Fredrik Wesslund - Mejla Fredrik

”Ordningen på torget måste återställas, detta är helt klart prioriterat just nu! Sedan skulle jag gärna se att de boende på Näset fick en generösare och bättre parkeringssituation”.

Michael Lagerkvist - Mejla Michael

”Närbutiken gör det lätt för även lite äldre att bo på Näset. Men torget skulle behöva utvecklas så det blir mer inbjudande. Vi behöver också laddstationer för framtidens miljövänliga bilar".

Näset-Bo - Från skogsvuxen platå till bostadshus

Bo gård med Näset i bakgrunden. Foto: Sten Schüssler 1961

Näsets flerbostadsområde byggdes mellan 1957 till 1966 och är beläget på en tidigare skogsbevuxen platå som då var obebyggd.

Lidingö stad fattade beslut 1943 om dispositionsplan för hela ön med förslag om stora markområden för hyreshusbebyggelse. Det väckte stor debatt och delade Lidingöborna i två läger. Trots starka protester för de som vill bevara öns villakaraktär segrade förespråkarna för hyreshus. Under 1945–1960-talet byggdes sedan ett antal hyreshusområden på Lidingö, bl.a. i Käppala, Baggeby/Bodal, Torsvik och Näset.

Förutom bostadshusen på Näset byggdes ett lokalt centrum med torg och affärer samt restaurang. Området har utvidgats under senare del av 1990-talet med IBM-huset och ett antal bostadshus utmed Karins Allé. Idag bor det ca 3000 invånare på Näset.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Minska ordningsstörningarna på Näset-Bo

Centerpartiet har nyligen ställt en interpellation till majoriteten vad man tänker göra angående de ordningsstörningar som sker på Källängstorget på Näset.

På Källängstorget har Afghanistan sitt konsulat sedan ett par år tillbaka. Lokalen som man huserar i är ett före detta bankkontor, och är inte anpassad efter den stora mängd människor som kommer dit dagligen.

Det här innebär att personer som köar för att få en tid på konsulatet använder närliggande butiker som väntrum, vilket skapar trängsel i området. Många av de som söker sig till konsulatet är ofta mycket stressade och lever under press, i och med att de bär på trauman från sin flykt till Sverige. Vissa ska dessutom utvisas ur landet. En del kan köa en hel dag utan att få uträtta sina ärenden på konsulatet, vilket skapar en stor frustration. Därutöver sker återkommande oanmälda demonstrationer på platsen. Polisen gör ofta insatser i området och finns på plats vid stängningstid.

Ordningsstörningarna på Näset har pågått under en längre tid. På kommunfullmäktige i februari ställde Centerpartiet därför en fråga till kommunstyrelsens ordförande på Lidingö vilka åtgärder staden vidtar för att minska ordningsstörningarna på Näset.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.