Kandidater 2022

Vi är grannar, föreningsmedlemmar och vänner med båda fötterna på Lidingö. Vi älskar vår gröna ö med småstadskänsla. Vi finns över hela ön och nära dig i alla stadsdelar. Det som driver oss är att göra Lidingö ännu bättre för alla oss som bor här! Det gäller i såväl stora som små frågor.

Våra kandidater i kommunvalet 2022:

1. Patrik Buddgård, Sticklinge
34, Gruppledare

Vi behöver ett mer öppet och transparent ledarskap i stadshuset! Som för dialog med Lidingöborna mellan valen, som höjer ambitionen i miljö- och klimatarbetet, och som prioriterar skola, omsorg och idrott! Med min bakgrund inom idrottsrörelsen och som utbildad lärare brinner jag för förutsättningar för idrotten samt för en skola som inspirerar till lärande och anpassas efter individen.

2. Rebecka Öberg, Herserud
30, Kommunikatör

Jag är en Lidingöpatriot fostrad längs Lidingöloppsspåret - en väg som präglas av hängivenhet till föreningslivet, idrottsgemenskap, omsorg för våra grönområden, och en tro på fungerande samverkansformer mellan det privata, det offentliga och civilsamhället.

3. Gabor Sebastiani, Rudboda
47, Risk officer

Jag brinner for en fördjupad demokrati med stor grad av insyn, förutsägbarhet och likabehandling. Det är grunden för mitt engagemang. Jag vill värna individens rätt att bestämma över sin egendom som sitt hus och att ha valfrihet inom förskola, skola, vårdgivare eller boendeform. Människor ska ha makt över sina liv.

4. Lotta Morger, Kyrkviken
64, Fritidspedagog

Barn och utbildning är mina hjärtefrågor. Vi måste satsa på våra unga genom en trygg skolgång, utan mobbning eller sexuella traskasserier. Detta uppnår vi med behöriga lärare och förskollärare som är näravarande under hela skoldagen och stimulerar våra barn att lära för livet.

5. Caroline von Seth, Torsvik
23, Ämnesstudent

Studerar till lärare i svenska och historia, utöver detta extraknäcker jag ibland på en skola i Hammarby-Sjöstad med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag brinner för utbildnings- och jämnställdhetsfrågor, framförallt frågor som främjar likvärdighet och jämnlikhet mellan såväl elever som människor i allmänhet.

6. Kajsa Kronlund, Torsvik
33, Distriktssköterska

I mitt arbete som distriktssköterska får jag med egna ögon se exempel på där den kommunala äldreomsorgen fungerar bra, men också där den i många fall brister. Det var det som en gång fick mig att börja engagera mig politiskt och det är fortsatt det jag brinner för. Utöver äldreomsorgen vill jag också gärna jobba med frågor gällande våld i nära relationer, utbildning och övergripande ekonomiska frågor.

1. Patrik Buddgård, Sticklinge
34, Gruppledare

Vi behöver ett mer öppet och transparent ledarskap i stadshuset! Som för dialog med Lidingöborna mellan valen, som höjer ambitionen i miljö- och klimatarbetet, och som prioriterar skola, omsorg och idrott! Med min bakgrund inom idrottsrörelsen och som utbildad lärare brinner jag för förutsättningar för idrotten samt för en skola som inspirerar till lärande och anpassas efter individen.

2. Rebecka Öberg, Herserud
30, Kommunikatör

Jag är en Lidingöpatriot fostrad längs Lidingöloppsspåret - en väg som präglas av hängivenhet till föreningslivet, idrottsgemenskap, omsorg för våra grönområden, och en tro på fungerande samverkansformer mellan det privata, det offentliga och civilsamhället.


3. Gabor Sebastiani, Rudboda
47, Risk officer

Jag brinner for en fördjupad demokrati med stor grad av insyn, förutsägbarhet och likabehandling. Det är grunden för mitt engagemang. Jag vill värna individens rätt att bestämma över sin egendom som sitt hus och att ha valfrihet inom förskola, skola, vårdgivare eller boendeform. Människor ska ha makt över sina liv.

4. Lotta Morger, Kyrkviken
64, Fritidspedagog

Barn och utbildning är mina hjärtefrågor. Vi måste satsa på våra unga genom en trygg skolgång, utan mobbning eller sexuella traskasserier. Detta uppnår vi med behöriga lärare och förskollärare som är närvarande under hela skoldagen och stimulerar våra barn att lära för livet.


5. Caroline von Seth, Torsvik
23, Ämnesstudent

Studerar till lärare i svenska och historia, utöver detta extraknäcker jag ibland på en skola i Hammarby-Sjöstad med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag brinner för utbildnings- och jämnställdhetsfrågor, framförallt frågor som främjar likvärdighet och jämnlikhet mellan såväl elever som människor i allmänhet.

6. Kajsa Kronlund, Torsvik
33, Distriktssköterska

I mitt arbete som distriktssköterska får jag med egna ögon se exempel på där den kommunala äldreomsorgen fungerar bra, men också där den i många fall brister. Det var det som en gång fick mig att börja engagera mig politiskt och det är fortsatt det jag brinner för. Utöver äldreomsorgen vill jag också gärna jobba med frågor gällande våld i nära relationer, utbildning och övergripande ekonomiska frågor.

7. Fredrik Wesslund, Näset
50, Resturangkonsult

Jag är en småföretagare som drivs av utveckling med ett starkt rättspatos, ogillar starkt mygel, korruption och inkränkningar i äganderätten. Energifrågor samt infrastruktur driver mitt politiska engagemang. För mig är det självklart att både din och min vardag ska fungera! Snön ska vara skottad, vägarna säkra och trafikljusen ska behållas.

8. Christina Wahlström, Killinge
77, Lärare

Min dröm är att göra livet lättare för utsatta barn, unga, äldre och funktionshindrade på vår ö. Jag kämpar för att ge röst åt de röstlösa.





9. Anders Öhrström, Ekholmsnäs
65, Ambassadråd

Mitt politiska engagemang är baserat på en liberal värderingsgrund om människans lika värde, fokus på hur samhället undviker segeration och skapar integration. Jag är angelägen om att vi utvecklar Lidingös olika stadsdelar i dialog med boende och de behov som finns för bostäder och rekreation och bidrar till ökad gemenskap. Miljön, såsom långsiktig vård av mark, vatten och skog är en annan fråga som är viktiga för mig.

10. Jacob Rothschild, Sticklinge
18, Student

Som elev på Hersby gymnasium så vet jag att det finns problem att lösa även på skolområdet. Vi måste omgående se över den betygsinflation som finns på vissa skolor och betygsdeflation på andra. Mer resurser bör även läggas på mer kvalitativ skolmat som också uppskattas av eleverna. Den ska vara hållbar och så närproducerad som möjligt. En annan fråga jag vill driva är att både rektor och ansvariga politiker bör synas oftare ute i skolans verksamhet för att öka tilliten och kunskapen mellan både elever och styret, idag är distansen mellan elever och de som bestämmer alldeles för stort.

11. Joakim Jarnryd, Brevik
54, Utvecklingschef

För mig är ett engagemang i lokalsamhället den viktigaste vägen mot att stödja demokratin och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag vill bidra till att äldrevården förbättras med kompetent personal och meningsfull fritid för de äldre. Att motverka våld i nära relationer och att staden satsar på små och billiga lägenheter så att unga kan bo kvar på ön när de flyttar hemifrån. Kommer även att verka för att ge Lidingö en större kulturscen.

12. Pia Müller, Sticklinge
68, Pensionär

Jag är en före detta poliskommissarie som brinner för en bra skola som ger en allsidig utbildning av hög kvalitet för alla dess elever. Skolgången är grunden för hela livet och en ytters viktig del av kommunens uppdrag. Därtill så vill jag verka för en god omsorg för barn och äldre, samt värna om den miljö vi alla är beroende av, för vår gemensamma framtid.

13. Scott Eric Moore, Rudboda
45, Kapitalförvaltare

Jag är gift med två barn, 8 och 12 år gamla, och väldigt aktiv i föreningslivet på Lidingö, såväl för barnen som för mig. Jag brinner för kultur- och fritidsfrågor men är även mycket intresserad av utbildningsfrågor. Som småbarnsförälder är jag ganska unik inom politiken på Lidingö och har ett perspektiv inom Kultur- och Fritidsnämnden som ingen annan har.

14. Magnus Cavalli-Björkman, Hersby
64, Chefsrekryterare

Älskar vår gröna ö som jag bott på sedan 1987 och som sett mina tre söner växa upp på. Efter ett långt arbetsliv inom bank, finans och försäkring ser jag det ny som min plikt att arbeta i demokratins tjänst. Personligen så är jag främst intresserad av frågor gällande näringsliv och rekreation, och hoppas att tillsammans med Lidingöcentern genomföra gröna och liberala förändringar på ön.

15. Markku Reinikainen, Dalénum
41, Nätverkschef

"Har först efter att ha flyttat till Lidingö 2016 upptäckt hur fantastisk denna ö är. Men allt kan bli bättre och min ambition är att bidra till att göra Lidingö till en ännu mer välfungerande, trygg och hållbar kommun för både boende och näringslivet. En kommun som vi alla kan vara stolta över att bo i."

16. Michael Lagerkvist, Näset
63, Skogsmästare

Efter en lång tid inom Moderaterna i Gävleborg bytte jag för ett antal år sedan till Lidingöcentern. Här hoppas jag få användning av mina erfarenheter från politiken till att göra Lidingö grönare.


 

17. Bernt Flodmark, Skärsätra
86, Pensionär

Född och uppväxt i Skärsätra. Gick med i Centerpartiet i början av 70-talet och har sedan dess varit aktiv i kommunpolitiken på Lidingö. Skolan, omsorgen och fritidsfrågor är mina intressen.

 

 

18. Bror Wahlsteen
69, Pensionär

Lidingö ger oss så mycket samtidigt som mycket kan förbättras. Här är några exempel på hur vi kan göra vår fina stad än bättre:

Rikligt med papperskorgar så det är enkelt att slänga fimpar, glasspapper och annat vardags-skräp. Läxhjälp för våra barn som kan behöva extra stöd på biblioteket. Avgifter för våra barns fritids aktiviteter, musik, idrott m.m. är på tok för höga. Alla ska ha råd och alla ska lockas att prova på det som lockar.

19. Ingrid Jarnryd, Brevik
60, Projektingenjör

Hållbar samhällsbyggnad är centralt i mitt dagliga arbete. För mig handlar hållbarhet om klimat och miljö - men även om social och ekonomisk hållbarhet. Hur uppnår vi det, här på ön? Genom beslut som bygger på kunskap, medmänsklighet och ansvar. Stärk den lokala demokratin, halvera avgifterna till kulturskolan och stöd volontärverksamhet där människor ställer upp för varandra och hjälper varandra! Låt Lidingö bli en plats där liberala ideer och omsorg om medmänniskan kan förenas.

20. Helene Strömqvist, Rudboda
39, Civilekonom

 

 

 

9. Anders Öhrström, Ekholmsnäs
65, Ambassadråd

Mitt politiska engagemang är baserat på en liberal värderingsgrund om människans lika värde, fokus på hur samhället undviker segeration och skapar integration. Jag är angelägen om att vi utvecklar Lidingös olika stadsdelar i dialog med boende och de behov som finns för bostäder och rekreation och bidrar till integration istället för segregation. Miljön, såsom långsiktig vård av mark, vatten och skog är en annan fråga som är viktiga för mig.

10. Jacob Rothschild, Sticklinge
18, Student

Som elev på Hersby gymnasium så vet jag att det finns problem att lösa även på skolområdet. Vi måste omgående se över den betygsinflation som finns på vissa skolor och betygsdeflation på andra. Mer resurser bör även läggas på mer kvalitativ skolmat som också uppskattas av eleverna. Den ska vara hållbar och så närproducerad som möjligt. En annan fråga jag vill driva är att både rektor och ansvariga politiker bör synas oftare ute i skolans verksamhet för att öka tilliten och kunskapen mellan elever och styret. Jag vill även se att skolan inte blir ett område där man kan skära ner kostnaderna för att prioritera sänkta skatter.

11. Joakim Jarnryd
54, Utvecklingschef

För mig är ett engagemang i lokalsamhället den viktigaste vägen mot att stödja demokratin och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag vill bidra till att äldrevården förbättras med kompetent personal och meningsfull fritid för de äldre. Att motverka våld i nära relationer och att staden satsar på små och billiga lägenheter så att unga kan bo kvar på ön när de flyttar hemifrån. Kommer även att verka för att ge Lidingö en större kulturscen.

12. Scott Eric Moore

21. Catharina Håkansson Boman, Hersby
65, Utredare

22. Filip Svartengren, Larsberg
64, Byggnadsentreprenör

23. Johan Zethrin, Baggeby
55, Civilekonom

24. John Nordh Kåberg, Larsberg
40, Kanslichef

25. Margareta Van Den Bosch, Näset
80, Designer

26. Britt-Marie Lindblad, Gåshaga
65, Kommunikatör

27. Emilia Nyblom, Näset
53, Arkitekt

28. Orvar Blomberg, Käppala
89, Pensionär

29. Eva Svartengren, Larsberg
64, Leg. sjukgymnast

30. Anna Lagergren, 54, Näset
54, Undersköterska

7. Fredrik Wesslund, Näset
50, Resturangkonsult

Jag är en småföretagare som drivs av utveckling med ett starkt rättspatos, ogillar starkt mygel, korruption och inkränkningar i äganderätten. Energifrågor samt infrastruktur driver mitt politiska engagemang. För mig är det självklart att både din och min vardag ska fungera! Snön ska vara skottad, vägarna säkra och trafikljusen ska behållas.

8. Christina Wahlström, Killinge
77, Lärare

Min dröm är att göra livet lättare för utsatta barn, unga, äldre och funktionshindrade på vår ö. Jag kämpar för att ge röst åt de röstlösa.

9. Anders Öhrström, Ekholmsnäs
65, Ambassadråd

Mitt politiska engagemang är baserat på en liberal värderingsgrund om människans lika värde, fokus på hur samhället undviker segeration och skapar integration. Jag är angelägen om att vi utvecklar Lidingös olika stadsdelar i dialog med boende och de behov som finns för bostäder och rekreation och bidrar till ökad gemenskap. Miljön, såsom långsiktig vård av mark, vatten och skog är en annan fråga som är viktiga för mig.

10. Jacob Rothschild, Sticklinge
18, Student

Som elev på Hersby gymnasium så vet jag att det finns problem att lösa även på skolområdet. Vi måste omgående se över den betygsinflation som finns på vissa skolor och betygsdeflation på andra. Mer resurser bör även läggas på mer kvalitativ skolmat som också uppskattas av eleverna. Den ska vara hållbar och så närproducerad som möjligt. En annan fråga jag vill driva är att både rektor och ansvariga politiker bör synas oftare ute i skolans verksamhet för att öka tilliten och kunskapen mellan elever och styret. Jag vill även se att skolan inte blir ett område där man kan skära ner kostnaderna för att prioritera sänkta skatter.

11. Joakim Jarnryd, Brevik
54, Utvecklingschef

För mig är ett engagemang i lokalsamhället den viktigaste vägen mot att stödja demokratin och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag vill bidra till att äldrevården förbättras med kompetent personal och meningsfull fritid för de äldre. Att motverka våld i nära relationer och att staden satsar på små och billiga lägenheter så att unga kan bo kvar på ön när de flyttar hemifrån. Kommer även att verka för att ge Lidingö en större kulturscen.

12. Pia Müller, Sticklinge
68, Pensionär

Jag är en före detta poliskommissarie som brinner för en bra skola som ger en allsidig utbildning av hög kvalitet för alla dess elever. Skolgången är grunden för hela livet och en ytters viktig del av kommunens uppdrag. Därtill så vill jag verka för en god omsorg för barn och äldre, samt värna om den miljö vi alla är beroende av, för vår gemensamma framtid.

13. Scott Eric Moore, Rudboda
45, Kapitalförvaltare

Jag är gift med två barn, 8 och 12 år gamla, och väldigt aktiv i föreningslivet på Lidingö, såväl för barnen som för mig. Jag brinner för kultur- och fritidsfrågor men är även mycket intresserad av utbildningsfrågor. Som småbarnsförälder är jag ganska unik inom politiken på Lidingö och har ett perspektiv inom Kultur- och Fritidsnämnden som ingen annan har.

14. Magnus Cavalli-Björkman, Hersby
64, Chefsrekryterare

Älskar vår gröna ö som jag bott på sedan 1987 och som sett mina tre söner växa upp på. Efter ett långt arbetsliv inom bank, finans och försäkring ser jag det ny som min plikt att arbeta i demokratins tjänst. Personligen så är jag främst intresserad av frågor gällande näringsliv och rekreation, och hoppas att tillsammans med Lidingöcentern genomföra gröna och liberala förändringar på ön.

15. Markku Reinikainen, Dalénum
41, Nätverkschef

"Har först efter att ha flyttat till Lidingö 2016 upptäckt hur fantastisk denna ö är. Men allt kan bli bättre och min ambition är att bidra till att göra Lidingö till en ännu mer välfungerande, trygg och hållbar kommun för både boende och näringslivet. En kommun som vi alla kan vara stolta över att bo i."

16. Michael Lagerkvist, Näset
63, Skogsmästare

Efter en lång tid inom Moderaterna i Gävleborg bytte jag för ett antal år sedan till Lidingöcentern. Här hoppas jag få användning av mina erfarenheter från politiken till att göra Lidingö grönare.


17. Bernt Flodmark, Skärsätra
86, Pensionär

Född och uppväxt i Skärsätra. Gick med i Centerpartiet i början av 70-talet och har sedan dess varit aktiv i kommunpolitiken på Lidingö. Skolan, omsorgen och fritidsfrågor är mina intressen.


18. Bror Wahlsteen, Kottla
69, Pensionär

Lidingö ger oss så mycket samtidigt som mycket kan förbättras. Här är några exempel på hur vi kan göra vår fina stad än bättre:

Rikligt med papperskorgar så det är enkelt att slänga fimpar, glasspapper och annat vardags-skräp. Läxhjälp för våra barn som kan behöva extra stöd på biblioteket. Avgifter för våra barns fritids aktiviteter, musik, idrott m.m. är på tok för höga. Alla ska ha råd och alla ska lockas att prova på det som lockar.

19. Ingrid Jarnryd, Brevik
60, Projektingenjör

Hållbar samhällsbyggnad är centralt i mitt dagliga arbete. För mig handlar hållbarhet om klimat och miljö - men även om social och ekonomisk hållbarhet. Hur uppnår vi det, här på ön? Genom beslut som bygger på kunskap, medmänsklighet och ansvar. Stärk den lokala demokratin, halvera avgifterna till kulturskolan och stöd volontärverksamhet där människor ställer upp för varandra och hjälper varandra! Låt Lidingö bli en plats där liberala ideer och omsorg om medmänniskan kan förenas.

20. Helene Strömqvist, Rudboda
39, Civilekonom

21. Catharina Håkansson Boman, Hersby
65, Utredare

22. Filip Svartengren, Larsberg
64, Byggnadsentreprenör

23. Johan Zethrin, Baggeby
55, Civilekonom

24. John Nordh Kåberg, Larsberg
40, Kanslichef

25. Margareta Van Den Bosch, Näset
80, Designer

26. Britt-Marie Lindblad, Gåshaga
65, Kommunikatör

27. Emilia Nyblom, Näset
53, Arkitekt

28. Orvar Blomberg, Käppala
89, Pensionär

29. Eva Svartengren, Larsberg
64, Leg. sjukgymnast

30. Anna Lagergren, 54, Näset
54, Undersköterska

Patrik Buddgård
Gruppledare samt ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och näringslivskommittén
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.