• / Nyheter
  • / Centerbudget: En budget för ungdomar

Centerbudget: En budget för ungdomar

Centerpartiet vill att ungdomssatsningar ska ta en större plats i budgeten. Därför har vi ett omställningsbidrag till Hersby, satsning på fler sommarjobb och en utredning om en KultArena på Lidingö med i vårt budgetförslag. Förutom de presenterade ungdomsförslagen nedan finns stora satsningar på idrott, exempelvis ny simhall och upprustat Lidingövallen.

Mer pengar till Hersby

Centerpartiet vill skapa Sveriges bästa gymnasieskola. Under de senaste åren har resurserna till gymnasiet minskat till följd av den gemensamma skolpengen inom Stockholmsområdet. Samtidigt kommer antalet gymnasieelever på ön att öka kraftigt. År 2020 beräknas de uppgå till cirka 2.000 mot dagens knappa 1.600 elever. Därför vill vi införa en omställningspeng till Hersby gymnasium på motsvarande sex miljoner kronor över tre år 2015 – 2017 utöver den föreslagna gemensamma skolpengen.

Oscar Stein, Hersbyelev och C-politiker säger: ”För 2015 avsätter vi 3 mkr i omställningsbidrag, detta är viktigt för att eleverna ska få mer tid med sina lärare!”

Fler sommarjobb i kommunen

Vi föreslår att 50 ungdomar ges möjlighet till sommarjobb under tre veckor. Medel anvisas med 1 miljon kronor. Denna satsning är utöver det som finns i Socialnämndens budget för sommarjobb.

Kommunfullmäktigeledamot Rebecka Öberg (C), 22 år, säger: ”Ett sommarjobb kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden för många ungdomar. Det är också en bra arbetslivserfarenhet tillsammans med de praoveckor man har under skoltiden. På så vis kan kommunen hjälpa fler ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.”

Utred en KultArena på Lidingö

Kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Kunskaper i ämnen som musik, dans, bild, drama och litteratur bidrar till kompetenser också i andra ämnen. Lidingös framtid börjar med barnens uppväxt. Centerpartiet vill därför investera i kultur. Vi vill därför att våra unga ska vara delaktiga i processen att forma ett kreativt och innovativt kultur- och aktivitetshus – en KultArena på Lidingö. Centerpartiet vill bjuda in föreningar, stad, näringsliv och Lidingöbor i en samlande utredning som leder fram till en gemensam plattform för en sådan arenasatsning och avsätter därför 200.000 kronor till utredningen.