Vår dörr står vidöppen för konstruktiva diskussioner

Centerpartiet öppnar för ledarskap och uppmanar till breda lösningar.

Demokrati får ta tid. Men nu två månader efter kommunalvalet vill Centerpartiet öppna för bredare och samlande politiska lösningar. Vi fick drygt 17% av Lidingöbornas röster och befäste därmed ställningen som näst största parti. Därför känner vi ett särskilt stort ansvar för att vara med och forma Lidingös framtid.

Våra prioriteringar kring varsam exploatering och att utveckla hela ön, minska grupperna för de minsta förskolebarnen, säkra kvalitén vid Hersby gymnasium, respektera vår miljö och våra grönområden, vårda upplevelsevärdet av skogen och Kottlasjöns vattensystem - är alla samlande teman. Därtill vår uttalade ambition att komma igång med en ny simhall. Vår bedömning är att både väljare och deras folkvalda politiker även i andra partier kan se ett värde i att samarbeta kring vår politik.

Vi står inför stora och svåra beslut som kräver just samförstånd och breda, välförankrade lösningar. Vi skall bygga en bro för minst 500 miljoner. Våra lärarlöner släpar efter ett växande Stockholm, vilket ökar konkurrensen. Skolornas ekonomi urholkas av höga hyror men barngrupperna får inte öka mer i storlek.

Vi tror på demokrati och öppna samtal. Det handlar om att skapa ett gott och konstruktivt politiskt klimat. Vi uppmanar politiker inom övriga partier FP, LP, M, KD, S och MP att lägga prestigen åt sidan och följa oss i ambitionen att skapa bredare lösningar för Lidingös bästa. Centerpartiet vill skapa ett regeringsdugligt alternativ för Lidingö, som kan vara en kombination av allianssamverkan och valtekniskt samarbete. Vår dörr står vidöppen för konstruktiva diskussioner.

Centerpartiets styrelse och fullmäktigegrupp på Lidingö