• / Nyheter
  • / Upp till bevis för LP och KD om Kottlasjön

Centerpartiet vill att Kottlasjön ska förbli en uppskattad badsjö. Kottlasjön är en värdefull naturmiljö med stora rekreationsvärden för hälsans ö. Nu finns risken att sjön växer igen, på grund av övergödning orsakad av människan. Den utredning som Lidingö Stad beställt av konsultföretaget Ramböll visar i kompletteringar 2014, att det inte finns belägg för att sjön går mot en förbättring.

Centerpartiet lämnar därför in en motion till kommunfullmäktige för att effektiva metoder för att minska övergödningen i Kottlasjön ska utredas, bland annat genom att titta på lyckade restaureringar i grannkommunernas sjöar. När sedan en lämplig metod hittats bör restaureringen av Kottlasjön inledas skyndsamt.

Vi söker samarbete med övriga partier för att åstadkomma en bra restaurering där rätt metod väljs. Inför valet 2014 frågade föreningen Kottlasjöns Vänner vilka politiska partier som ville att ”Kottlasjön restaureras så att algblomningar och igenväxning upphör och dess framtida bruk som badsjö säkerställs”. Två partier i dagens majoritet svarade att de ville göra åtgärder, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna. Det tycker vi är mycket positivt och hoppas därför att de tar sitt ansvar i majoritetsställning genom att stödja vår motion.

Emilia Nyblom från Centerpartiet säger:

”Enligt svaren till Kottlasjöns vänner* finns idag en klar majoritet i kommunfullmäktige för att en restaurering genomförs och därmed hoppas vi att politikerna i de partier som svarade ja till Kottlasjöns vänner, håller fast vid sitt ord och stöttar vår motion för att säkra Kottlasjön som en badsjö i framtiden!”

Mer information genom:

Emilia Nyblom 0739-390077

*Fullständig enkät med svar finns på Kottlasjöns Vänners hemsida: www.kottlasjonsvanner.se