Ett vassare miljöprogram som gör det lätt att vara miljösmart

Just nu pågår arbetet för revidering av miljöprogrammet. Centerpartiet vill höja ambitionsnivån för miljöarbetet på Lidingö.

Därför har vi framfört följande åsikter inför revideringen av miljöprogrammet för ett vassare miljöprogram som gör det lätt att vara miljösmart.

1. Vi vill att Lidingöborna inkluderas mer i kommunens miljöarbete genom exempelvis utdelning av miljöpris, organiserat samarbete med skolorna på ön, från förskola till gymnasium och genom att låta lidingöborna ge sina åsikter på revideringen av miljöprogrammet. I framtagande av nästa miljöprogram som gäller från 2020 vill vi att arbetet inleds med en öppen dialog med lidingöborna genom medborgardialog i stadsdelarna, ideella organisationer och genom skolan.

2. Vi vill höja ambitionsnivån i miljöprogrammet. Exempelvis har vi tidigare sagt att vi vill ha minst 50% ekologisk mat redan 2018 och 100 % 2026 i kommunala verksamheter. Insamling av matavfall är ett annat exempel där vi tycker att minst 50 % av villorna bör vara anslutna till insamling av matavfall 2020 och att insamling från flerbostadshus inleds och utvecklas snarast. Vi vill också öka användningen av förnyelsebar energi på kommunala byggnader så som stadshuset eller på andra lämpliga kommunala byggnader. Vi vill införa en kemikalieplan som prioriterar verksamheter med små barn först.

3. Vi menar att miljöprogrammet också ska innehålla ett antal konkreta förslag som skulle göra det enklare för Lidingöborna att vara miljösmarta:
• Inför en bilpool med solcellsladdning vid stadshuset. En bilpool med bilar både för Lidingö Stads personal och för uthyrning till allmänheten. Bilpoolen ska bestå av el-/hybridbilar med ett garage med tak av solceller som ger energi till bilarna. Det ger miljövänliga bilar samtidigt som det bidrar till att minska Lidingöbornas beroende av egen bil.
• Installera laddstolpar på strategiska platser på Lidingö för att verka för en grönare bilpark på Lidingö.
• Det ska finnas ett nätverk av huvudleder för cykel som prioriteras i underhåll, sandsopning och plogning. Det ska vara lätt att cykla alla årstider.

Patrik Buddgård, ersättare kommunstyrelsen och ledamot av Centerpartiets styrelse, säger i en kommentar:
”Vi vill att det ska vara lätt för Lidingöborna att vara miljösmarta. Vi vill att kommunen ökar ambitionen i miljöprogrammet och genomför åtgärder som gör det lätt att göra rätt. Bilpool, laddstolpar och bra cykelvägar är bara tre exempel av allt som är möjligt för kommunen att göra!”

För mer information:
Emilia Nyblom 073-939 00 77
Patrik Buddgård, informationsansvarig 070-257 60 36