Lidingö måste ta i frågan om smutsiga skoltoaletter!

Vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte den 20 maj redovisades en undersökning av städnivån i Lidingös skolor. Det är ett nationellt initiativ och en tjänsteman på MSK har genomfört den för stadens del. Man har undersökt 26 skolor på olika nivåer, kommunala som fristående. Alla utom en fick anmärkningar, en del ganska många sådana, på företrädesvis toalettstädning och dammtorkning på högre höjder samt sådant som hör till storstädning.

Det utförs numera storstädning endast en gång om året numera mot tidigare 2 ggr/år. Det förekom även anmärkningar på ventilationen. Undersökningen visar att det var väldigt tydligt att de kommunala skolorna och de som har upphandlad entreprenörsstädning är sämst medan de som har egenanlitad städfirma (oftast friskolorna) klarar sig mycket bättre. Det visar sig också att det inte finns någon kontrollfunktion alls av städningen i skolorna, tidigare fanns det en inspektör som nu är avskaffad.

Kent Ivarsson (C) har lämnat en interpellation i Kommunfullmäktige till Utbildningsnämndens ordförande med följande frågor
- Anser du att rapporten beskriver situationen på skolornas toaletter på ett korrekt sätt och har förvaltningen haft kännedom om förhållanden på skolornas toaletter före rapporten?
- Vad avser förvaltningen göra gentemot entreprenören för att förbättra städningen på toaletterna?
- Är förvaltningen beredd att återinföra den egna kontrollfunktionen av städningen?

Kent Ivarsson säger i en kommentar:
”I en nyligen publicerad undersökning gjord av SVT Rapport så säger sju av tio skolelever att de vägrar att gå på toa på skolan och istället håller sig en hel dag! Frågan om smutsiga skoltoaletter och elever som inte vill gå på toan under en hel dag är allvarlig och därför måste vi ta i frågan. Det borde vara självklart att när man kostar på sig en upphandlingsomgång beträffande städentreprenad så ska det avsättas resurser till kontroll också. Annars blir det automatiskt så att den som lovar att utföra tjänsterna så billigt som möjligt kommer att försöka ta genvägar för att nå sina ekonomiska mål.”

Information lämnas av Kent Ivarsson 0735447837