Det reviderade miljöprogrammet är inte tillräckligt vasst

För att Centerpartiet ska rösta för det reviderade miljöprogrammet krävs högre ambition och fler konkreta förslag. Det finns visserligen glädjeämnen i förslaget till reviderat miljöprogram. Exempelvis har Centerpartiet länge drivit på för att minska de skadliga kemikalierna i samhället och speciellt i förskolan. Därför ser vi med glädje att en kemikalieplan inrättas. På samma sätt välkomnar vi satsningen på förnyelsebar energi som görs i miljöprogrammet.

Som helhet vill Centerpartiet att kommunen satsar på en profilering av Lidingö som progressiv miljöstad kopplat till begreppet hälsa.

Vi har en rad konkreta förslag och ambitionshöjningar och nedan följer ett axplock:
1. För att nå hållbar konsumtion krävs fler och skarpare åtgärder.

Centerpartiet vill att:
- 55 % av den mat Lidingö stad serverar ska vara ekologisk år 2020 (i nu liggande förslag föreslås endast 35%).
- För avfall bör dessutom alternativa metoder för insamling utredas inför nya miljöprogrammet 2020. Eskilstuna har exempelvis upphämtning av pappers-, plast- och metallförpackningar samt matavfall, tidningar och hushållssopor i ett enda kärl vid dörren genom färgade påsar. Det är ett system som skulle göra det lättare att göra rätt som medborgare.

2. En av de tuffa miljömål alliansregeringen satte upp var en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. I stadens miljöprogram saknas dock helt en strategi eller ambition att gynna och möta denna nya fordonspark.

Centerpartiet vill att:
- En infrastruktur för laddstolpar utreds liksom möjligheten för tankställe av biogas på ön.
- Staden bör skapa en bilpool för både anställda och Lidingöbor med miljövänliga bilar som laddas genom solenergi.

3. För resultat i den lokala miljöpolitiken måste även Lidingöborna involveras. Centerpartiet vill skapa ett nytt kapitel, ”Lidingöborna och hållbarhet”, som innehåller åtgärder för att få Lidingöborna mer inkluderade i miljöarbetet.

Centerpartiet vill att:
- Ett organiserat samarbete mellan öns skolor från förskola till gymnasienivå kring miljöprogrammet skapas (Ett bra exempel på hur sådant samarbete kan se ut är ”A Day To Make A Difference” där samarbete mellan staden och Hersby gymnasium skett framgångsrikt).
- Ett miljöpris instiftas för att lyfta fram goda exempel på hur Lidingöbor eller företag/föreningar på ön medverkar till en mer hållbar ö.
- En strategi för en öppen process där Lidingöborna inkluderas i framtagandet av miljöprogrammet 2020 skapas. Staden måste nämligen få med sig Lidingöborna, föreningarna och näringslivet för att nå miljömål och klimatmål för hela det geografiska området Lidingö.

Patrik Buddgård och Emilia Nyblom, ersättare i kommunstyrelsen, säger i en kommentar:
”För att Centerpartiet ska stödja det reviderade miljöprogrammet när remissrundan är över krävs avgörande ambitionshöjningar kring konsumtion och kretslopp samt att Lidingöborna inkluderas i miljöarbetet. Dessutom måste kommunen arbeta mot målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030. Dagens förslag är inte tillräckligt vasst, vi vill att Lidingö ska bli en progressiv miljöstad som kopplar ihop miljöarbetet med stadens hälsoprofil.”

Mer information genom:
Patrik Buddgård, 070-257 60 36
Emilia Nyblom, 073-939 00 77