Centern vill tidigarelägga överdäckningen i Torsvik

Vid planutskottets möte idag beslutade majoriteten om start-PM för detaljplan för Lidingö Centrum. I start-PM utgår majoriteten från det beslutade planprogrammet för Centrum/Torsvik juni 2014 där majoriteten totalt för föreslog 900 – 1000 lägenheterna för hela planområdet (omfattar alla etapper).

”Start-PM Lidingö Centrum är alldeles för otydligt”

Centerpartiet ville i planprogrammet ha en mer varsam utbyggnad med 450 – 600 lägenheter för hela planområdet (Omfattar alla etapper). Vid planutskottets möte idag om start-PM för Lidingö Centrum lämnade Kent Ivarsson gruppledare för Centerpartiet en avvikande mening i ett ersättaryttrande.

Kent Ivarsson säger i en kommentar:
- Vi anser att uppdraget i start-PM för Lidingö Centrum borde ha utgått från C reservation i planprogrammet med en mer varsam bebyggelse. Likaså tycker vi att start-PM är för otydligt då omfattningen, gränsdragningen och inriktningen för uppdraget borde ha preciseras tydligare. Inom hela programområdet bör det finnas mer hyresrätter än de 15 % som nu föreslås. I uppdraget borde också ha ingått att utreda om överdäckningen i Torsvik kan tidigareläggas. Läkningen av barriären är grunden för ett hållbart och sammanhållet centrum för att skapa en god miljö. Dessutom bör kostnaderna för infrastruktur i form av förändringar av gator och trafiklösningar i möjligaste mån begränsas för att inte belasta projektets ekonomi.”

Information lämnas av Kent Ivarsson, gruppledare Centerpartiet, 0735447837