Inför stombusslinje mellan Ropsten och Djurgårdsbron i väntan på Spårväg City

Centerpartiet vill stärka kollektivtrafiken mellan Ropsten, nya Norra Djurgårdsstaden och Djurgårdsbron. I väntan på att Spårväg City blir färdigställd föreslår Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) i en motion till Stockholms kommunfullmäktige att en stombusslinje trafikerar samma sträcka som den planerade Spårväg City för att redan i dag stärka kollektivtrafiken till den nya stadsdelen.

Lidingö stad yttrade sig positivt till motionen i Kommunstyrelsen under måndag den 7 september. Lidingö stad betonar vikten att trafiken anpassas till Lidingöbanans trafik för att linjen ska bli attraktiv och byten ska kunna ske smidigt. Vidare förutsätter Lidingö stad att stombusslinjen skulle vara en temporär lösning som inte påverkar planeringen för sammanbindningen mellan Spårväg City och Lidingöbanan.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet Lidingö, säger i en kommentar:
”I väntan på att Spårväg City dras till Ropsten är det viktigt att hitta andra lösningar för att stärka kollektivtrafiken. Stombusslinje är ett sätt att stärka det hållbara resandet mellan Lidingö, Norra Djurgårdsstaden och Stockholms innerstad. Vi hoppas att den blir verklighet.”