Vi vill bidra till att göra integrationen på Lidingö ännu bättre

Vi lever i en orolig värld med människor på flykt från sina hem, terror och död. Den globala humanitära situationen har inte varit så allvarlig sedan andra världskriget. Sverige har tillsammans med andra länder tagit ett ansvar för flyktingar, dess anhöriga och haft mycket stor nytta av dessa människor i vårt arbetsliv och vår mångfald. De senaste veckorna har samhällsdebatten kring flyktingströmmarna varit massiv i svenska medier och runt köksborden i svenska hem. Många privatpersoner och organisationer har visat sin vilja att stödja flyktingarna genom att till exempel ge mat, kläder eller pengar. Det finns en stor vilja att bidra och hjälpa i mottagandet.

En liten del av flyktingarna i världen når hela vägen till Sverige och några få hamnar på Lidingö. Centerpartiet vill att Lidingö ska kunna bli ännu bättre på integration och då är en nyckel att ta tillvara på Lidingöbornas vilja att hjälpa och fundera på sätt att försöka hitta bostäder för nyanlända. Patrik Buddgård, gruppledare, säger i en kommentar:

”Redan idag görs ett gediget arbete med integrationsfrågorna av duktiga tjänstemän och tidigare i år tillsatte Kommunstyrelsen en utredning om integrationsarbetet som ska presenteras i höst. För att bli ännu bättre på integration eftersträvar vi samarbete med majoriteten och i interpellationerna lyfter vi fram flera frågor om Lidingöbornas möjlighet att bidra samt om bostadsfrågan som vi tillsammans med majoriteten vill försöka finna lösningar på.”

För att ta tillvara på Lidingöbornas vilja att hjälpa lyfter vi i interpellationerna möjligheten att skapa bättre samordning för de gode männen till ensamkommande flyktingbarn, fler mötesplatser för Lidingöbor och nyanlända samt möjligheter för företag, privatpersoner och ideella organisationer att söka medel till integrationsfrämjande aktiviteter.

Vi frågor också om tillfälliga boendeformer och uppmuntran till uthyrning i det befintliga bostadsbeståndet kan vara delar av en lösning för hur Lidingö ska klara att ta emot det antal vi avtalat med migrationsverket och hur vi ska undvika att behöva köpa platser i andra kommuner för de ensamkommande flyktingbarnen.