Tomma lokaler finns, låt flyktingar få tak över huvudet på Lidingö!

Dagligen kommer människor som har flytt krig och förföljelse med tåg till Stockholm. På Centralstationen möts de av frivilliga, som är engagerade för att hjälpa, inte minst med mat och kläder. Behovet av tillfälliga boenden är stort. Många har funnit provisoriska lösningar för övernattning, till exempel i gymnastiksalar. Scouterna på Lidingö och många andra har ställt upp och gjort allt vad de kan.

Men insatserna för att välkomna flyktingar, både asylsökande och människor på genomresa, behöver stöd. Högsätrahuset, gamla Lidingö sjukhus, har tre stora och helt lediga våningsplan, varav 48 rum redan är inredda som bostäder. Senast användes huset som evakueringsboende från ett äldreboende, men idag står det bara tomt i väntan på nya planer. Dessa skulle kunna användas omedelbart om den politiska vilja finns. Läget är akut. Vi uppmanar majoriteten med Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna att agera omedelbart. Ta ansvar och ge människor på flykt tak över huvudet, här på Lidingö!

Amelie Tarschys Ingre (FP) oppositionsråd
Patrik Buddgård (C) gruppledare
Thomas Bengtsson (MP) gruppledare
Daniel Larson (S) ledamot kommunstyrelsen

Fakta Högsätrahuset: Tidigare låg Lidingö Sjukhus i lokalerna. Nu pågår planer för att utveckla området och Högsätrahuset kommer i framtiden antingen att byggas om eller rivas för att ersättas med nya bostadshus. I väntan på beslut står huset till stora delar tomt.