• / Nyheter
  • / Lidingö faller i skolranking

Lidingö faller i skolranking

I årets ranking av bästa skolkommun från Lärarförbundet faller Lidingö från plats 88 till 139. I rankingen bedöms 14 olika kategorier. Lidingö faller i kategorier kopplade till lärarnas roll och situation i skolan vilket är oroväckande inför framtida skolresultat.

Lidingö ligger idag fortfarande bra till när man ser på meritpoäng i årskurs nio och i behörighet till högskola. Dessa goda resultat hotas dock i och med att Lidingö ligger så dåligt till i utbildade lärare och lärartäthet, här ligger Lidingö på plats 277 respektive 281 av 290 kommuner. Dessutom tappar Lidingö i kategorierna friska lärare (från plats 45 till 152) och i lärarlöner (från plats 38 till 81). Lärarförbundet ger dubbel vikt vid just utbildade lärare och lärartäthet i rankingen eftersom duktiga lärare är grunden för att få goda resultat. Här behöver Lidingö agera för att säkerställa goda resultat i meritpoäng även i framtiden.

Patrik Buddgård, gruppledare, säger i en kommentar:
”Det är oroväckande att Lidingö faller i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun. Att Lidingö är nionde sämst i lärartäthet och saknar många utbildade lärare bådar inte gott inför framtida resultat på elevernas meritpoäng och högskolebehörighet. Här måste majoriteten ta ett helhetsgrepp om lärarnas situation genom arbete med vidareutbildning för att få behöriga lärare, med hälsa på arbetsplatsen och att se till så att lärarlönerna inte fortsätter att halka efter. Centerpartiet har dessutom under lång tid krävt mindre grupper i förskolan för att få högre personaltäthet.”