Vi vill ha verklig handling för Kottlasjön

Centerpartiet inser värdet av Kottlasjön och har därför tagit ett helhetsgrepp med tre motioner för att utvidga naturreservatet runt sjön och för att förbättra vattenkvalitén. Vår motion om vattenkvalité behandlades under senaste Kommunfullmäktigemötet men bifölls tyvärr inte av majoriteten.

Vi ville att en utredning skulle ta fram effektiva och beprövade metoder för att restaurera Kottlasjön och att den bästa metoden sedan genast skulle genomföras. Majoriteten hänvisade i sin svarsskrivelse till blåplanen som ska ta fram en målbild och se om eventuella åtgärder ska genomföras.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:
"Att majoriteten inte biföll motionen är för mig en gåta, en samlad opposition stod enad för en restaurering och i tal sällade sig även majoriteten till hyllningskören för att värna Kottlasjön. Vi vill dock inte bara höra ord om Kottlasjön från majoriteten utan också se verklig handling."